Choď na obsah Choď na menu
 


O našej MŠ

  • Materská škola je umiestnená na sídlisku Klokočina,
  • v prevádzke je 7 tried s celkovým počtom 161 detí,
  • MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • školský dvor je dostatočne priestranný a využíva sa na pohybové a relaxačné aktivity počas pobytu vonku. Jeho súčasťou sú preliezačky, pieskoviská, terasy, náučné chodníky a umelá plocha vhodná na športovanie.

 

Prevádzka MŠ je od 6.00 hod do 16.30 hod.

 

Personálne obsadenie MŠ

Pedagogickí zamestnanci: 

Viera Sádovská                      riaditeľka MŠ

Danica Sedmáková                zástupkyňa riaditeľky MŠ

Vlasta Studená

Angelika Husárová

Eva Machová

Mgr. Denisa Rausová

Mária Šimuneková

Soňa Stražancová

Bc. Patrícia Mudráková

Jana Kmeťová

Bc. Marcela Fúsková

Ingrid Henčeková

Mgr. Nina Potančoková

Iveta Ovčíková

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Eva Prahárová

Alena Dudíková

Eva Sunegová

Anna Farnadyová

 

Zariadenie školského stravovania:

Monika Šunderliková             vedúca ZŠS                   

Beáta Tomanová

Zuzana Turbová

Lucia Bédiová

Ľudmila Strapeková

Oľga Verešová