Choď na obsah Choď na menu
 


ŽELÁME VŠETKÝM DEŤOM AJ DOSPELÝM 
KRÁSNE PREŽITIE LETNÝCH MESIACOV.
_______________________________

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DO MŠ  
Rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí na škol. rok 2020/2021 
do MŠ Čajkovského je potrebné si vyzdvihnúť:
od 1.7. do 3.7. od 8.30 h do 12.00 h. 
Pri prevzatí rozhodnutia je potrebné doložiť 
originál potvrdenia od lekára (ak nebola priložená k žiadosti).

___________________________________

Milí rodičia,

počas letných prázdnin  JÚL a AUGUST 2020 bude naša materská škola zatvorená!!!

V mesiaci l budú nahlásené deti chodiť do MŠ Beethovenova v Nitre.

"Školné", poplatok mestu treba uhradiť do štvrtku 25. 6. 2020 obvyklým spôsobom

(nezabudnite dať správny variabilný symbol vášho dieťaťa!!!),

s tým, že do správy pre prijímateľa uvediete meno dieťaťa a mesiac, za ktorý platíte : JÚL.

 

V mesiaci august budú nahlásené deti chodiť do MŠ Zvolenská v Nitre.

 

"Školné", poplatok mestu treba uhradiť do štvrtku 25. 6. 2020 obvyklým spôsobom

(nezabudnite dať správny variabilný symbol vášho dieťaťal!!!), s tým ,

že do správy pre prijímateľa uvediete meno dieťaťa a mesiac, za ktorý platíte : AUGUST.

Poukážky na zaplatenie stravy dostanete keď panie vedúce z otvorených MŠ nachystajú.

Treba sa pripraviť, že aj tie bude treba následne promptne uhradiť.

_____________________________________

OZNAM zo dňa 15.5.2020
Na základe nového usmernenia od zriaďovateľa (Mesto Nitra), 
môžu od 17. 06. 2020 do 30. 06. 2020 nastúpiť aj deti, 
ktorých rodič je na MD, alebo nezamestnaný. 
Poprosím Vás obratom napísať na mail: 
mscajkovskeho@smsnitra.sk záujem o MŠ, 
prípadne volať - 037/ 65 18 962, 
najneskôr 16. 06. 2020 do 11.00 hod.
Aká bude prevádzka MŠ počas letných prázdnin 
(júl a august 2020) ešte upresní zriaďovateľ 
materskej školy Mesto Nitra.
Poplatok za MŠ - platí sa pomerná časť (pri poplatku 20 eur = 9 eur, 
pri poplatku 65 eur = 29,50 eur).
_____________________________
Milí rodičia,
na základe usmernenia zriaďovateľa môžu na obdobie 
od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 do MŠ nastúpiť deti: 
- tak ako doteraz od 1. 6. 2020 – deti zamestnaných rodičov,
- a deti, ktoré majú od septembra 2020 nastúpiť na povinnú školskú 
dochádzku. 
Počas letných prázdnin môžu do MŠ chodiť iba deti 
zamestnaných rodičov. MD a nezamestnaní nastúpia v septembri. 

Prevádzka MŠ sa mení: od 6.30 hod do 16.30 hod

 

Organizačné pokyny k 15.6.:
- vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest 
(rúško) – aj rodič, aj dieťa
- povinná dezinfekcia rúk pri vstupe
- sprevádzajúca osoba dodržiava max. 10 minútový limit 
v interiéri aj exteriéri MŠ – platí  pre príchod aj odchod 
- odstup 2 m od iných osôb v interiéri aj exteriéri MŠ
- v skrinke rodič zabezpečí 2 rúška, fľašu na pitný režim

--------------------------------------------

enlightenedenlightenedenlightened

Milí rodičia!

Pripravili sme pre Vás na toto obdobie sekciu Aktivity pre rodičov s deťmi  (nájdete v menu), kde nájdete rôzne hry, riekanky a veľa možností ako plnohodnotne stráviť čas s deťmi doma. Veríme, že pripravené aktivity Vám čas s deťmi zjednodušia a spríjemnia smiley. Zároveň dávame do pozornosti edukačnú stránku https://www.niceedu.sk/?page_id=199, ktorú pripravil náš zriaďovateľ. Ak si nájdete chvíľku čas poprosíme Vás, aby ste vyplnili  DOTAZNÍK o svojich potrebách a skúsenostiach v aktuálnej situácii https://www.surveymonkey.com/r/zavrete_skoly, ktorý nám pomôže v tvorbe lepšieho vzdelávania.

 

Vaše pani učiteľky heart