Choď na obsah Choď na menu
 


  • Materská škola je umiestnená na sídlisku Klokočina
  • V prevádzke je 7 tried s celkovým počtom 161 detí.
  • Školský dvor je dostatočne priestranný a využíva sa na pohybové a relaxačné aktivity počas pobytu vonku. Jeho súčasťou sú preliezačky, pieskoviská...
  • Materská škola poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou

     PREVÁDZKA MŠ: 6.00 - 16.30 hod.

     Kontakt: 037/ 6518 962

 

 

Personálne obsadenie MŠ

 

Pedagogickí zamestnanci:                 Viera Sádovská - riaditeľka MŠ

                                                           Danica Sedmáková - zástupkyňa riaditeľky MŠ

                                                           Soňa Stražancová

                                                           Mária Šimuneková

                                                           Mgr. Jana Bírová

                                                           Vlasta Studená

                                                           Bc. Patrícia Kriššáková

                                                           Eva Machová

                                                           Mgr. Denisa Rausová

                                                           Ingrid Henčeková

                                                          Bc. Marcela Fúsková

                                                           Iveta Ovčíková

                                                           Mgr. Nina Potančoková

                                                           Jana Kmeťová

                                                         

 

 

                                                         

 

Nepedagogickí zamestnanci:             Eva Prahárová

                                                          Angelika Husárová

                                                          Alena Dudíková

                                                          Eva Sunegová

 

ZŠS:                                                  Jarmila Valuchová - vedúca ZŠS

                                                         Beáta Tomanová

                                                         Zuzana Turbová

                                                         Lucia Bédiová

                                                         Ľudmila Strapeková

                                                         Oľga Verešová