Choď na obsah Choď na menu
 


 

Oznam!

Rodičia, ktorých deti budú navštevovať našu materskú školu od pondelka 11.1.2021, sa preukážu negatívnym výsledkom testu a potvrdením od zamestnávateľa. 

Prevádzka MŠ od 6:00 hod. do 16:30 hod.

 

DOČASNÉ PRERUŠENIE materských škôl a mestských detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Mesto Nitra ako zriaďovateľ materských škôl v Nitre a Mestských detských jaslí na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra účinnej od 5.1.2021 a v zmysle § 2 ods 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z., dočasne prerušuje prevádzku materských škôl a mestských detských jaslí odo dňa 11.1.20201 do odvolania, okrem materských škôl, ktoré budú v prevádzke v zmysle § 2 ods. 2 uvedenej vyhlášky. Prevádzku budú zabezpečovať:

Materská škola, Čajkovského 3, Nitra

Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, Nitra

Materská škola, Párovská 36, Nitra

 

OZNAM Z 5.1.2021

VYHLÁŠKA RÚVZ NR

Prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež sa nariaďuje zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku.

(2) Podľa 48 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zákaz prevádzky nevzťahuje na zariadenia pre deti 
a mládež podľa § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré budú poskytovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť
o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) zamestnancov orgánov štátnej správy
a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov
v zdravotníctve, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

 

Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali  web stránku, nakoľko sa môžu informácie meniť v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie. Ďakujeme.


ORANŽOVÁ FÁZA

Riaditeľstvo MŠ Čajkovského 3, Nitra, oznamuje, že vzhľadom k tomu, že je v MŠ zaznamenané ochorenie COVID-19, je MŠ v oranžovej fáze.

Žiadame rodičov, aby priebežne sledovali webovú stránku školy kvôli aktualizovaným informáciám.

 

Platné usmernenia:

1. Do MŠ a z MŠ sprevádza dieťa len jedna osoba.

 

2. Rúško – dezinfekcia rúk – v budove max. 10 minút.

 

3. Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

 

4. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

 

Základné info k nástupu od zajtra, tj. 3.11.

Základné princípy:

 • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

 • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

 • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ

Čiže:

 • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

 • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

 • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.

.

OZNAM K 16. 9. 2020

1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb, ktoré privádzajú a preberajú deti z MŠ.

 

2. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (telefonát, písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok

 

3. Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy  v trvaní 3  po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (sú v jednotlivých triedach).

4. Pri prerušení  5 a viac  pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie    o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

OZNAM K NÁSTUPU DETÍ K 2. 9. 2020

 1. Prevádzka MŠ bude od 6.00 hod do 16.30 hod
 2. Do MŠ prináša dieťa sprevádzajúca osoba (len jedna osoba) od 6.00 do 8.00 hod. Pri rannom odovzdaní aj poobednom prevzatí dieťaťa dodržiavame zásady R – O – R (rúško – odstup – ruky)!
 3. Sprevádzajúca osoba ide s dieťaťom do šatne, následne ho odovzdá do triedy. Podľa usmernení sa môže merať teplota dieťaťa. Sprevádzajúca osoba sa v budove MŠ aj v areáli MŠ zbytočne nezdržiava (max. 10 minút).
 4. Pri prvom nástupe predloží každý rodič vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, tiež dotazník a vyhlásenie rodička pred začiatkom šk. roka. Dokumenty si stiahnete na stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/  (príloha č. 3 a príloha č. 4).
 5. Deťom treba priniesť papuče, pyžamo, náhradné rúško a náhradné oblečenie zabelené v sáčku (odložiť na hornú poličku v skrinke). Všetky veci poprosíme podpísať.
 6. Poobede sa deti vyzdvihujú z MŠ od 14.30 hod do 16.30 hod.
 7. Rodičia detí, ktoré nastupujú prvý krát do MŠ prinesú prefotenú kartičku poistenca.
 8. Hračky z domu deti do MŠ nenosia.
 9. Do MŠ chodia iba zdravé deti! Poprosíme všetkých rodičov, aby do MŠ nenosili deti s príznakmi ochorenia.