Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do MŠ na šk. r. 2020/2021

Termíny podania žiadosti: 

1. v čase od 30.04.2020 do 31.05.2020:

    elektronicky: mscajkovskeho@smsnitra.sk

    - poštou na adresu školy: Materská škola, Čajkovského 3, 949 11 Nitra

2. osobne - dňa 6. 5. 2020 od 9.00 hod do 16.00 hod bez osobnej prítomnosti detí! v priestoroch exteriéru MŠ Čajkovského 3 v Nitre, kde vhodíte žiadosť do vopred pripravenej schránky. Zápis bude prebiehať za prísnych bezpečnostných podmienok (chráňte sa rúškom a rukavicami, prineste si vlastné pero).

- Deň otvorených dverí je zrušený,

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne priložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

Formulár žiadosti: http://www.msnitra.org/zapisdoms.html (nájdete na stránke dole)

Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou; piť z pohára).

- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím,

MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku,

MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,

MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes,

MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakiou.